Hệ Thống Chi Nhánh

Gia Việt là công ty cung cấp dịch vụ chống thấm uy tin và chuyên nghiệp. Các hạng mục bao gồm chống thấm tường, tường nhà, trần nhà, nhà vệ sinh, hồ bơi, chống thấm dột,…

Trụ sở chính Quảng Ngãi - Công ty CP Gia Việt Group

VPĐD Đà Nẵng - Công ty CP Gia Việt Group

VPĐD TÂY NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN GIA VIỆT GROUP

Dịch vụ chống thấm

Kết nối với chúng tôi

Liên kết với chúng tôi

0905 556 765
Chongthamdanang.com